לנוח קול עמוק וסמכותי, קריינות משחקית, הארד סייל, מחוספס, אבהי וחם.

זכר - ספרדית ועברית

נוח אומנסקי.jpg

נח אומנסקי

לנח יש את הקול החם הבוגר והאבהי המושלם.

כזה שמיד אותו קולטים וזוכרים.

נוח דובר גם ספרדית וזה עוד ייחודו המיוחד.