קריינים וקרייניות בשפה האנגלית

English Stars  

קריינים וקרייניות בשפה האנגלית. לכל הפרסומות שלפעמים נדמה לכם שהגיעו מחו"ל... 

רק שתדעו שרוב הפרסומות הקריינים הישראליים שלנו דוברי האנגלית השוטפת גנבו לכם את האוזן.