לחיים קול עמוק וסמכותי, לקריינות משחקית, צעיר, הארד סייל, אבהי וחם.

זכר - עברית

חיים גיל.jpg

חיים גיל

 משדר לכם באקו 99 FM ואוחז במנעד קולי מרשים ביותר. מתמחה בקריינות הארד סייל, סופט סייל, תדמיתית, אבהית - חמה, אמפטית ומלטפת וקריינות צעירה ומשוחררת.